The human factor in your business

Disclaimer

1. Inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid inzake schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief op enigerlei wijze incomplete of incorrecte informatie, zal daarom worden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Gedeelten van pagina’s of de complete publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd en gedeeltelijk of geheel verwijderd zonder nadere aankondiging door de auteur .

2. Copyright

De auteur heeft getracht geen materiaal onder copyright te publiceren of, indien materiaal onder copyright gepubliceerd werd, het copyright aan te geven.
Het copyright voor al het door de auteur gecreëerde materiaal is gereserveerd. Vermeerdering of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluid, of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

3. Doorverwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt verwezen of gelinkt – tenzij hij volledige kennis van de illegale inhoud heeft en de bezoekers van zijn internetpagina zou kunnen weerhouden van het bezoeken van die bewuste pagina’s.
Indien enige schade ontstaat door het gebruik van de informatie op die pagina’s, kan alleen de auteur van de respectieve pagina’s aansprakelijk zijn, niet degene die de links naar deze pagina’s heeft geplaatst.
de auteur niet aansprakelijk voor enige berichten of mededelingen geplaatst door gebruikers van de discussiepagina’s, gastenboeken of mailinglijsten die worden aangeboden op zijn pagina.

4. Persoonlijke gegevens

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder gespecificeerde geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers en emailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongevraagde spamberichten zenden zullen worden vervolgd.

5. Wettelijke geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie die hiernaar verwees. Indien secties of individuele onderdelen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, beïnvloedt dit de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen niet.

6. Email disclaimer

Alle emailberichten van en aan MPA Marine Port Assistance zijn bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien het emailbericht per ongeluk aan u is toegezonden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met info@mpa-agents.com. In dat geval verzoeken wij u ook het mailbericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken noch op enigerlei wijze aan derden te tonen, aangezien het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die door het beroepsgeheim wordt beschermd. Iedere geadresseerde dient voor ogen te houden dat de algemene voorwaarden gelden voor de door MPA Marine Port Assistance aangeboden diensten (www.mpa-agents.com) en dat internet-email aan risico’s is blootgesteld; MPA Marine Port Assistance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden die voortvloeien uit het gebruik van internet email.

Sterke punten van MPA

Goed geregeld én gecommuniceerd
Alles in één hand
Duidelijkheid over de prijs
Direct en oplossingsgericht
Juiste prijs/kwaliteitsverhouding
Proactief

� Copyright 2024-2025 MPA Marine Port Assistance